Gabinet podologiczny Podo-Nova - Bielsko-Biała

Czyli stopom na ratunek

Gabinet podologiczny Podo-Nova Gabinet podologiczny Podo-Nova to miejsce stworzone na mapie Bielska-Białej w 2012 roku z myślą o profilaktyce i zachowaniu zdrowia stóp na dłużej oraz w odpowiedzi na potrzeby wszystkich osób borykających się z niepożądanymi zmianami w obrębie skóry stóp i paznokci.

Specyfikacja pracy podologa – polega na diagnostyce, postępowaniu zachowawczym oraz profilaktycznym, czyli na przeciwdziałaniu zmian chorobowych na stopach i paznokciach, a w przypadku już istniejących dolegliwości na wdrożeniu i przeprowadzaniu samodzielnie lub ze wskazań lekarskich terapii leczniczych oraz poradnictwo ogólne i indywidualne. Tym co odróżnia gabinet podologiczny od innego rodzaju gabinetów zajmujących się pielęgnacją stóp jest spektrum wykonywanych zabiegów oraz obszerna wiedza obejmującą zagadnienia w zakresie wykonywania tych czynności. Dzięki temu w uzasadnionych przypadkach podolog staje się pośrednikiem między lekarzem a pacjentem stosując wysoko skuteczne metody wspomagania leczenia i osiągając oczekiwane rezultaty.

mgr Anna Mosor

Jestem dyplomowanym specjalistą podologiem nr zaw. 323014. Edukację w tej dziedzinie rozpoczęłam w 2009 roku i na przestrzeni kolejnych 3 lat zdobyłam umiejętności i kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.

Początkowo w gabinecie skupiłam się na intensywnym poszukiwaniu najskuteczniejszych rozwiązań dla pacjentów podążając za innowacjami światowej podologii. Rok 2015 był rokiem przełomowym, wtedy zawód podologa został wpisany na listę zawodów wykonywanych w Polsce jako „zawodów paramedyczny”. Wraz z rozwojem tej dziedziny optymalnie wykorzystywałam środki rozwoju osobistego świadcząc również usługi z dojazdem do pacjenta ograniczonego ruchowo na terenie całego województwa śląskiego. Ostatecznie usługi mobilne zostały zakończone z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19. Rownolegle do pracy stacjonarnej i mobilnej, w odpowiedzi na zaproszenie Pediatrycznego Centrum Zabiegowego w Bielsku-Białej do nawiązania współpracy, zdobyłam spore doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Rok 2019 przyniósł nowe możliwości rozwoju i pierwsze osobiste doświadczenia w dziedzinie podochirurgii i w prowadzeniu pacjenta pozabiegowego co obecnie w Polsce prezentuje się na możliwie wysokim poziomie. Systematycznie podnosząc kwalifikacje udało mi się stworzyć własny gabinet podologiczny, w którym pracuję samodzielnie sukcesywnie doskonaląc umiejętności i poszerzając swoją praktykę zawodową. W oparciu o zdobyte doświadczenie uzyskałam także uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu niezbędne do prowadzenia praktyk i szkoleń w zawodzie Podolog.
Gabinet Podologiczny Podo-Nova - Anna Mosor Specjalista Podolog

Inwestycja w rozwój

Wraz z rozwojem osobistym, rozwija się gabinet. Finalnie pracuję w miejscu, które jest placówką medyczną, o optymalnym standardzie i kulturze pracy. Gabinet posiada niezbędne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych co stało się priorytetem po zakończeniu świadczenia usług z dojazdem do pacjenta. Mając na uwadze regulacje prawne dotyczące zawodu weszłam w szeregi Stowarzyszenia na Rzecz Krajowej Izby Podologicznej i zostałam jej członkiem zwyczajnym.

W ramach inwestycji w rozwój każdorazowo bardzo cennym dla mnie staje się uczestnictwo w konferencjach podologicznych, aby aktualizować wiedzę i oferować usługi na najwyższym poziomie.

Certyfikaty, dyplomy i kwalifikacje

Gabinet podologiczny Podo-Nova Specjalistyczna Pielęgnacja Stóp to miejsce stworzone z myślą o profilaktyce i zachowaniu zdrowia oraz estetycznego wyglądu stóp na dłużej, a także na potrzeby wszystkich osób borykających się z niepożądanymi zmianami w obrębie skóry stóp i płytek paznokciowych, wychodząc tym samym naprzeciw rosnącej proporcjonalnie do rozwoju chorób cywilizacyjnych liczbie osób ze stopami problematycznymi.

Zobacz, jakie posiadamy kwalifikacje oraz przebyte szkolenia dzięki którym jeszcze lepiej jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom.